Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Website Nextmarketing

1. Tổng quan

Các bạn vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn muốn xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của web www.nextmarketing.vn, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nextmarketing. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng trang www.nextmarketing.vn kể cả khi bạn không là thành viên của trang web.
Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngừng sử dụng các nguồn cũng như dịch vụ tại www.nextmarketing.vn.

2. Khái niệm sử dụng

Trước hết, bạn cần điểm qua các khái niệm để dễ dàng nắm bắt thông tin tại mục Điều khoản sử dụng của web Nextmarketing như sau:
2.1 - Khái niệm “Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo” được hiểu là Nextmarketing, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nextmarketing. 

2.2 - Khái niệm “Người sử dụng” dùng để biểu đạt bất kỳ khách (từ đủ 18 tuổi trở lên) đã đăng ký tài khoản và được phê duyệt bởi Nextmarketing sau khi hoàn thành mẫu đăng ký người dùng.

2.3 - Khái niệm “Khách” dùng để biểu đạt bất kỳ người nào truy cập trang web www.nextmarketing.vn. 

2.4 - Khái niệm “Quản trị viên” dùng để biểu đạt người có quyền hạn và trách nhiệm quản lý nội dung, hoạt động và các vấn đề liên quan đến trang web www.nextmarketing.vn..

2.5 - Khái niệm “Dịch vụ có mục đích sinh lợi” dùng để biểu đạt các dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.

2.6 - Khái niệm “Quảng cáo” dùng để biểu đạt việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi.

2.7 - Khái niệm “Người quảng cáo” là tổ chức, cá nhân có yêu cầu Nextmarketing quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

2.8 - Khái niệm “Sản phẩm quảng cáo” là bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự.

4. Quy định với Người sử dụng

Chúng tôi sẽ triển khai các quy định cơ bản đối với Người sử dụng tài khoản như sau:
4.1 - Để trở thành Người sử dụng (NSD), bạn phải đăng ký tài khoản trên trang web www.nextmarketing.vn.

4.2 - Bạn phải khai đúng, chính xác, cập nhật đầy đủ tại mẫu Đăng ký người dùng của www.nextmarketing.vn.

4.3 - Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền tạm dừng để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản của NSD. Chúng tôi có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng dịch vụ tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với NSD.

4.4 - Mật khẩu tài khoản: Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, NSD sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào website và các dịch vụ trong hệ thống www.nextmarketing.vn. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả cũng như thiệt hại xảy ra.

4.5 - Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác ngoại trừ cung cấp cho Người quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cơ quan chức năng yêu cầu (bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền).

4.6 - Nextmarketing có toàn quyền xóa, điều chỉnh hoặc thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định tại văn bản này mà không cần sự đồng ý của NSD.

5. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm 

Bất cứ Khách hoặc Người sử dụng nào vi phạm các hành vi sau sẽ bị xử lý theo pháp luật:

5.1 - Sao chép, lưu trữ, phân phối, sử dụng vào mục đích thương mại các thông tin, hình ảnh được hiển thị trên trang web www.nextmarketing.vn.

5.2 - Mọi hành động nào nhằm mục đích thăm dò, thử nghiệm có thể gây tổn hại đến trang web www.nextmarketing.vn.

5.3 - Mọi hành động nhằm mục đích phá hoại an ninh và/hoặc chức năng của các máy chủ được sử dụng bởi Nextmarketing.

5.4 - Mọi hành động chủ động, cố tình truy cập, sửa đổi các tài khoản của người sử dụng và/hay cơ sở dữ liệu thuộc quyền sở hữu của Nextmarketing sử dụng các công cụ ngoài luồng, không hợp pháp.

5.5 - Không sử dụng bất kể mọi chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống www.nextmarketing.vn. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

5.6 - Nghiêm cấm bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu trong hệ thống www.nextmarketing.vn.

5.7 - Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của www.nextmarketing.vn và các dịch vụ khác trong hệ thống. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

5.8 - Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của www.nextmarketing.vn, NSD vui lòng không thể hiện bất kỳ hành vi khiếm nhã nào.

5.9 - Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo danh hay cố ý làm người khác hiểu nhầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của www.nextmarketing.vn. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

5.10 - Trừ sự kiện bất khả kháng thì NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

5.11 - Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ trong hệ thống www.nextmarketing.vn dưới bất kỳ loại hình nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.12 - Khi phát hiện những vi phạm làm tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến web www.nextmarketing.vn, chúng tôi có quyền cung cấp toàn bộ những thông tin liên quan đến NSD khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Chính sách bảo mật

Các thông tin người dùng cung cấp cho việc đăng ký tài khoản có thể được sử dụng vào mục đích quảng của bản thân Nextmarketing hoặc người quảng cáo. Mọi thông tin của bạn sẽ được sử dụng đúng mục đích và cam kết đảm bảo an toàn với người dùng.

7. Các liên kết

Trang web www.nextmarketing.vn có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quản lý của chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các quy định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này.

Bạn cần xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

Chủ quyền – Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và trang web của chúng tôi và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ và những quyền này được thừa nhận.

Bản quyền – Chúng tôi sở hữu và được chứng nhận bản quyền về Dịch vụ và trang Web (kể cả văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng, âm thanh và phần mềm). Theo như mục đích của những điều khoản mô tả dưới, theo quyền sở hữu trí tuệ và những luật tương tự theo vị trí địa lý của bạn, trừ việc ủy quyền trong những điều khoản ở bản thỏa thuận này, bạn không được vi phạm điều khoản nào và dưới bất kỳ hình thức nào sau đây:

(a)  Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ Dịch vụ hay trang web của chúng tôi.

(b)  Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần Dịch vụ hay trang web của chúng tôi mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản trước đó.
9. Bản quyền

Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu Nextmarketing phát hiện bạn chưa chấm dứt hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này thì chúng tôi có quyền giới hạn truy cập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng thông báo cho chúng tôi. Trong trường hợp bất kể cá nhân nào có có hành vi cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

10. Miễn trừ trách nhiệm liên quan

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Quản trị viên của trang web www.nextmarketing.vn có quyền từ chối mọi hành động một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về  chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

10.1 - Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web.

10.2 - Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản, có nguyên nhân gây ra từ việc sử dụng trang web.

10.3 - Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.

10.4 - Bất kỳ lỗi, virus, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.

10.5 - Việc đăng ký thành viên, đăng ký quảng cáo, đăng ký phát hành quảng cáo không phải là việc giao kết hợp đồng, không có trách nhiệm ràng buộc  www.nextmarketing.vn với NSD.

11. Quyền hạn của Nextmarketing

Nội dung trên tất cả các trang của trang web này là những thông tin chung và thông tin về sử dụng dịch vụ cho những đối tượng khách hàng của Nextmarketing. Nextmarketing có quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng mà không cần báo trước.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính xác thực, đầy đủ và hữu ích của những thông tin NSD cung cấp.

Chúng tôi có toàn quyền can thiệp với những thông tinh hoặc hành vi vi phạm nhằm gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nextmarketing thông qua hành động thực tế hoặc nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp nhằm ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm phạm của NSD.

Chúng tôi có toàn quyền điều chỉnh hoặc chấm dứt bất kể dịch vụ nào đã và đang hiển thị lên web với NSD mà không cần thông báo.

Thực hiện những biện pháp cụ thể hỗ trợ bảo mật của trang web www.nextmarketing.vn, nhưng không đảm bảo rằng sau khi bị tấn công, hệ thống bảo mật sẽ không bị tổn thất nặng nề.

12. Cam kết của Người sử dụng

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại www.nextmarketing.vn (bao gồm trụ sở chính, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, nhân viên) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí liên quan gồm:

12.1 - Việc bạn sử dụng trang web.

12.2 - Do bạn vi phạm các điều khoản này.

12.3 - Do vi phạm các quy định áp dụng cho các nội dung do NSD đăng tải.

12.4 - Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (nhưng không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân.

12.5 - Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn bạn đã sử dụng http://nextmarketing.vn/ 

 

Bạn đã sẵn sàng chắp cánh thương hiệu cùng chúng tôi ?