NGUYỄN THỊ THẮM / TGĐ Hệ Thống Làm Đẹp Zema

““Hệ thống làm đẹp theo tiêu chuẩn Châu Âu, Zema đã và đang trở thành hệ thống làm đẹp tích hợp hàng đầu Việt Nam, chỉ trong 2 năm vừa qua Zema đã có những bước chuyển mình vượt bậc nhờ rất nhiều yếu tố góp phần cho thành công đó, ngoài ra thông qua công ty quảng cáo Next Marketing Zema đã đến với khách hàng một cách nhanh nhất, chúng tôi rất hài lòng về dịch vụ cũng như kết quả đạt được từ Next Marketing mang lại”

NGUYỄN THỊ THẮM / TỔNG GIÁM ĐỐC ZEMA BEAUTY & MORE